Ga door naar hoofdcontent
Informatie1.10 Schoonmaken, reinigen en desinfecteren van verzorgingsruimte en was

1.10 Schoonmaken, reinigen en desinfecteren van verzorgingsruimte en was

1.10.1 Beschouw schoon te maken zaken als besmet

Ga er met schoonmaakwerkzaamheden, desinfecteren en dergelijke altijd vanuit dat alles maximaal schoongemaakt moet worden en dat je jezelf goed moet beschermen. Stof en vuil kunnen broedplaatsen zijn voor micro-organismen (bv bacteriën, virussen en parasieten). Deze spelen een rol bij de verspreiding van infectieziekten. Door regelmatig en zorgvuldig schoon te maken, wordt het aantal micro-organismen verlaagd waardoor het besmettingsrisico verminderd wordt.

1.10.2 Wanneer is desinfectie nodig?

Desinfecteren is alleen nodig wanneer daar een reden voor is. Onnodig desinfecteren werkt ongevoeligheid van de micro-organismen voor het desinfecteermiddel in de hand. Dit betekent dat micro-organismen beter bestand worden tegen desinfecteermiddelen en dat deze op den duur onwerkzaam worden. Desinfectie is nodig:

 • Als er sprake is van vervuiling met bloed, ontlasting, urine, lichaamsvocht en wondvocht.
 • Als er op een andere wijze sprake is van bloedcontact (bv door een bloedneus/wondjes).
 • Als er huidpenetrerende of huidbeschadigende handelingen zijn uitgevoerd. Arb

1.10.3 Wat moet gedesinfecteerd worden?

Alle oppervlakken die in aanraking zijn geweest met bloed, ontlasting, urine, lichaamsvloeistoffen en wondvocht. Dit kunnen bijvoorbeeld verzorgtafels en een eventuele gebruikte brancard in de afleg- en verzorgingsruimte zijn, maar ook meubilair, vloeren handcontactpunten, deurkruk(ken), kraan, wastafel of een doorspoelknop.

1.10.4 Waarmee desinfecteren?

Je mag het desinfectiemiddel nooit mengen met andere middelen. Houd je in ieder geval altijd aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking met betrekking tot de inwerktijd van het middel. Een goedgekeurd desinfectans is voorzien van een toelatingsnummer (‘N’ gevolgd door vier cijfers). Alcohol 70% hoeft geen N-nummer te hebben.

 • Kleine oppervlakten (maximaal een oppervlakte van ½ m², bv. handcontactpunten, deurkrukken of een toiletbril): alcohol 70%.
 • Grote oppervlakten (onder andere werktafels): mogen in verband met brandgevaar en kans op bedwelming niet met alcohol 70% worden gedesinfecteerd. Je moet gebruikmaken van een goedgekeurd desinfectans (met N-nummer) of chlooroplossing.

1.10.5 Hoe desinfecteren?

Om jezelf te beschermen draag je altijd beschermende kleding en handschoenen. Voor het desinfecteren eerst huishoudelijk schoonmaken.

1. Kleine oppervlakte (bijvoorbeeld bloedspatten op de wastafel):

 • Met papier bloedspatten opnemen.
 • Oppervlakte schoonmaken met een allesreiniger.
 • ’On the spot’ (= op de plek waar het bloed zat) met alcohol 70% deppen en aan de lucht laten drogen.

2. Grote oppervlakken:

 • Draag bij het desinfecteren handschoenen en een veiligheidsbril.
 • Neem bloed, ontlasting en dergelijke op met grote hoeveelheden papier.
 • Oppervlak schoonmaken met een allesreiniger.
 • Oppervlak schoonspoelen en drogen.
 • Los vier chloortabletten op in zes liter handwarm water. Hierbij wordt uitgegaan van tabletten van met 1,5 gram actief chloor per tablet.
 • Het oppervlak hiermee insoppen en minimaal vijf minuten laten inweken.
 • Oppervlak daarna schoonspoelen met schoon water.
 • Na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weggooien of wassen op 60ºC.

1.10.6 Wasgoed

Vuil linnengoed en handdoeken kunnen besmet zijn met schadelijke micro-organismen (bacteriën en virussen). Het linnengoed en de handdoeken moeten na gebruik gewassen worden. Het is van groot belang vuil linnengoed en handdoeken op een hoge temperatuur te wassen om er voor te zorgen dat de schadelijke micro-organismen worden gedood.

 • Bij de verwerking van vuil wasgoed altijd handschoenen dragen.
 • Vuile was verzamelen in een wasmand in de verzorgingsruimte.
 • Dagelijks vuile was verwijderen uit de verzorgingsruimte en z.s.m. wassen.
 • Wassen met een totaal wasmiddel bij een temperatuur van 60ºC geeft een goed resultaat (deze desinfectie is nodig voor het doden van HIV en het hepatitis B of C-virus).
 • Voor eventueel transport van vuil wasgoed altijd gesloten (plastic) zakken gebruiken.
 • Geen verkorte wasprogramma’s gebruiken.
 • Het gebruik van een wasdroger is aan te bevelen.
 • Vuil wasgoed mag niet meegenomen worden naar huis.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?