Ga door naar hoofdcontent
Informatie1.11 Huisregels: Neem geen risico: de 10 geboden voor hygiëne

1.11 Huisregels: Neem geen risico: de 10 geboden voor hygiëne

De 10 geboden in het belang van je eigen gezondheid en die van anderen:

  1. Draag altijd handschoenen bij contact met een overledene of besmet materiaal. Gooi deze nadien weg en was de handen.
  2. Draag altijd verzorgingskleding bij het verzorgen van een overledene.
  3. Verricht altijd een nacontrole van de handschoenen op een onopgemerkte beschadiging, prik- of een snijaccident.
  4. Verlaat de verzorgingsruimte niet zonder deze op te ruimen, om te kleden, speciaal schoeisel of overschoenen achter te laten en handen te wassen.
  5. Gebruik geen voedingsmiddelen (eten en drinken) in de verzorgingsruimte.
  6. Gebruik nog niet gereinigde of gedesinfecteerde materialen alleen binnen de verzorgingsruimte en verplaats deze niet naar buiten.
  7. Staak na een prik-, snij- of spataccident direct het werk: trek handschoenen uit, laat de wond even doorbloeden en handel volgens het protocol prik-, snij-, of spataccident.
  8. Werp afval uit de verzorgingsruimte enkel in de daarvoor bestemde emmers/zakken en dergelijke: naalden en scherpe voorwerpen in de naaldcontainer, maximale vulling 75%, wasgoed in de wasemmer, overig afval in de afvalemmer.
  9. Verschoon waszakken regelmatig en vuilniszakken dagelijks en bied deze gesloten aan. Denk aan (reiniging van) je persoonlijke beschermingsmiddelen.
  10. Maak schoon/desinfecteer volgens het schoonmaakplan.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?