Ga door naar hoofdcontent
Informatie1.5 Beperkingen voor bijzondere groepen medewerkers

1.5 Beperkingen voor bijzondere groepen medewerkers

1.5.1 Algemeen

Onder bijzondere groepen medewerkers vallen non-responders, gewetensbezwaarden, niet (volledig) gevaccineerde medewerkers en medewerkers met beperkte deskundigheid (ter beoordeling van de verantwoordelijk leidinggevende). Uitgangspunt voor deze categorie medewerkers is dat zij zich beperken tot ‘standaard werkzaamheden’ (wassen, kleden en overbrengen). Medewerkers moeten zich houden aan de voorgeschreven basiswerkwijze en persoonlijke hygiëne. Zij mogen echter niet:

  • Werkzaamheden met scherpe voorwerpen verrichten.
  • Lichaamsvreemde voorwerpen verwijderden.
  • Risicovolle werkzaamheden uitvoeren waarbij de buitenzijde van het lichaam van de overledene niet meer voldoende intact is. Of waarbij er redelijkerwijs vanuit kan worden gegaan dat dit door de te verrichten handelingen aan het lichaam gaat gebeuren.

1.5.2 Niet verzorgen bij vermoeden van hoog risico

Indien informatie uit een regelgesprek of van een arts of ziekenhuis of de conditie van de overledene aanleiding geeft tot het vermoeden van een hoog risico van besmettingsgevaar dan mogen bovengenoemde medewerkers deze overledene niet verzorgen.

1.5.3 Prik-, snij- of spataccident

In dit geval moeten de werkzaamheden direct worden beëindigd en moet er gehandeld worden volgens protocol. Geef aan of je wel of niet gevaccineerd bent tegen hepatitis B. Als dat niet het geval is, krijg je bij een arts een injectie met direct werkzame antistoffen.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?