Ga door naar hoofdcontent
Informatie1.6 Beeldschermwerk

1.6 Beeldschermwerk

In de meeste crematoria wordt ook beeldschermwerk uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de werkgever ook aandacht besteed aan de beeldschermwerkplek en de manier van werken.

1.6.1 Wettelijk kader

De Arbo-wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen risico voor de gezondheid oplevert. In de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet expliciet aandacht worden besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt voornamelijk gelet op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen.

Ten aanzien van beeldschermwerk kent de Arbo-wet de volgende verplichtingen:

 • beeldschermwerk moet maximaal na twee uur worden afgewisseld met andersoortig werk of, als dat niet mogelijk is, met een pauze;
 • iedere medewerker met beeldschermwerk moet regelmatig de gelegenheid tot een oogonderzoek krijgen. Als uit dit onderzoek blijkt dat er een beeldschermbril of andere correctiemiddelen nodig zijn, zorgt de werkgever voor verstrekking, eventueel via een vergoedingsregeling;
 • apparatuur, programmatuur (software), meubilair en werkomgeving bij beeldschermwerk voldoen aan ergonomische eisen;
 • beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vast zitten (laptop moet dus voorzien zijn van of los beeldscherm of los toetsenbord); de werkplek (stoel en tafel) moet in hoogte verstelbaar zijn en voldoen aan de NENnormen;
 • het beeldscherm is van goede kwaliteit, in hoogte verstelbaar en mag niet spiegelen;
 • de verlichting op de werkplek zorgt voor voldoende licht en een beheerst contrast tussen het beeldscherm en de omgeving;
 • medewerkers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals een documenthouder en gebruikersvriendelijke software;
 • medewerkers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten hebben recht op vergoeding van de aanschafkosten van een beeldschermbril.

Werkgevers mogen van deze normen afwijken, zolang dit niet in strijd is met de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers.

1.6.2 Risico’s

Langdurend en kortdurend intensief beeldschermwerk kunnen leiden tot RSI/CANS (Repetitive Strain Injuries en Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder). Door RSI/CANS-klachten kunnen werknemers hun beeldschermwerk minder snel of zelfs helemaal niet meer uitvoeren.

1.6.3 Oplossingen

Algemene richtlijnen om RSI/CANS door beeldschermwerk te voorkomen:

 • verander regelmatig de werkhouding;
 • neem voldoende pauzes, werk niet langer dan één uur achtereen aan een beeldscherm;
 • doe geregeld korte oefeningen om armen, nek en schouders te ontspannen;
 • werk niet langer dan 6 uur per dag aan een beeldscherm;
 • maak gebruik van een concepthouder om de zogenaamde ‘ja-knik’-beweging te voorkomen;
 • bedien de muis vanuit de onderarm met de elleboog als draaipunt;
 • zorg ervoor dat de pols in het verlengde van de onderarm blijft;
 • voorkom een te hoge werkdruk en vermijd piekdrukte;
 • wissel beeldschermwerk af met andere werkzaamheden; verbeter de ergonomie op de werkplek;
 • voorkom reflecties op het beeldscherm;
 • maak indien nodig gebruik van een beeldschermbril;
 • bied medewerkers van 40 jaar of ouder een oogonderzoek aan;
 • zorg dat RSI-symptomen herkend worden en neem klachten serieus.

1.6.3.1 Een goede houding voor beeldschermwerk

 • ga recht voor het beeldscherm zitten en met een rechte rug in de stoel aan de tafel;
 • laat de onderbenen een hoek van minimaal 90 graden met de bovenbenen maken;
 • stel de stoel op een goede werkhoogte in, maak zo nodig gebruik van een voetensteun; zorg ervoor dat de onderarmen horizontaal blijven tijdens het typen;
 • de bovenrand van het beeldscherm moet op ooghoogte staan;
 • een goede kijkafstand is minimaal 50 centimeter van het beeldscherm af; ontspan de schouders;
 • wanneer staand voor een beeldscherm wordt gewerkt ga dan recht voor het beeldscherm staan en sta met een rechte rug.

1.6.3.2 Hulpmiddelen bij beeldschermwerk

 • verstelbaar bureau, verstelbare bureaustoel met armleuningen, voetensteun;
 • zonwering (bv. screens of uitvalscherm), daglichtwering (bv. verticale lamellen);
 • juist geplaatste verlichting (om hinderlijke spiegeling te voorkomen); 11 verstelbaar beeldschermarmatuur;
 • laptophouder met los toetsenbord en muis; concepthouder en/of documenthouder;
 • polssteun bij de muis en bij het toetsenbord; ergonomisch gevormde muis (bij voorkeur draadloos);
 • beeldschermbril bij ouderdomsverziendheid.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?