Ga door naar hoofdcontent
Informatie1.7 Ingangsdata

1.7 Ingangsdata

De bij de totstandkoming van deze cao gemaakte afspraken treden in werking per 1 augustus 2022 tenzij uit de tekst en/of de logica een andere ingangsdatum blijkt.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024