Ga door naar hoofdcontent
Informatie12. Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche

12. Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche

Voor wie geldt de cao Uitvaartbranche?

Voor alle werknemers die werkzaam zijn in een private uitvaartonderneming op Nederlands grondgebied (niet de overzeese gebiedsdelen). Denk daarbij aan uitvaartverzorging, uitvaartcentrum, crematorium, uitvaartverzekeringen, overledenenvervoer e.d., maar bijvoorbeeld niet: honden- en paardencrematoria.

Wat voor soort cao is de cao Uitvaartbranche?

De cao Uitvaartbranche bevat zogenaamde minimum bepalingen. Dit betekent dat werkgevers minimaal aan de in de cao genoemde voorwaarden moeten voldoen richting hun werknemers. Er mag van de cao worden afgeweken, mits in het voordeel van de werknemer. In sommige bepalingen is opgenomen dat het een standaardbepaling betreft. Dit betekent dat hiervan niet mag worden afgeweken.