Ga door naar hoofdcontent
Informatie15. Dienstrooster

15. Dienstrooster

Wat wordt verstaan onder een dienstrooster?

In een dienstrooster wordt aangegeven op welke tijdstippen de werknemer daadwerkelijk werkzaamheden dient te verrichten. Het dienstrooster kan, afhankelijk van het werkaanbod, minimaal 24 uur van tevoren in overleg met de werknemer worden gewijzigd. Het dienstrooster wordt vastgesteld met inachtneming van de normen van de Arbeidstijdenwet en de bepalingen in de cao met betrekking tot arbeidstijden.