Ga door naar hoofdcontent
Informatie16. Duurzame inzetbaarheid

16. Duurzame inzetbaarheid

Wat zijn de afspraken over duurzame inzetbaarheid in de Uitvaartbranche?

Werkgevers zullen zowel in 2022 als in 2023 een bijdrage van 0,2% van de bruto (SV-) loonsom aan het cao Fonds Uitvaartbranche afdragen. Het zo verkregen budget (na aftrek van noodzakelijke beheerskosten) wordt besteed aan:

  1. het verzorgen van voorlichting over duurzame inzetbaarheid, en aan
  2. het concreet subsidiëren van programma’s en instrumenten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid binnen de uitvaartbranche.

Duurzame inzetbaarheid dient een belangrijk onderwerp te zijn in de jaarlijkse functionerings- of voortgangsgesprekken.

Werkgevers investeren in ontwikkeling van hun werknemers, ongeacht leeftijd, door middel van scholing en coaching.

Werkgevers worden gestimuleerd (maar niet verplicht) om de volgende faciliteiten aan te bieden aan hun werknemers:

  • vitaliteitsprogramma;
  • loopbaanscans;
  • trainingen en/of workshops die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid;
  • trainingen en/of workshops die bijdragen aan het beter leren omgaan met en bespreekbaar maken van werkdruk/werkstress;
  • het met regelmaat betrekken van de werknemers bij het verbeteren van de werkprocessen ter vermindering van werkdruk/werkstress

Werkgevers worden oproepen om het certificaat mantelzorgvriendelijk bedrijf te gaan behalen.

Partijen hebben het overzicht met zware beroepen vastgesteld conform het overzicht van de sectoranalyse d.d. mei 2021 (zie verder bij Regeling Vervroegde Uittreding).

Subsidies: opnieuw is afgesproken dat het fonds in dit verband trainingen, opleidingen, programma’s en instrumenten (verder te noemen TOPI) ter bevordering van duurzame inzetbaarheid zal subsidiëren. De uitgangspunten, inschrijftermijnen en het aanvraagformulier zijn hier te downloaden: TOPI – Uitvaartwerk.nl