Ga door naar hoofdcontent
Informatie18. Functie-indeling

18. Functie-indeling

Hoe worden functies ingedeeld?

Het betreffende cao artikel (4.1) spreekt voor zich.

Attentiepunt:

Voor de werkgever op wiens bedrijf voorheen de cao Crematoria van toepassing was, geldt op grond van de betreffende overgangsbepaling uit de cao Uitvaartbranche het volgende: Functies worden met behulp van de functiewaarderingsmethode ORBA of een ander vergelijkbaar en door vakverenigingen erkend systeem van functiewaardering ingedeeld. De functieniveaumatrix (FNM) uit de cao Uitvaartbranche is dan dus niet van toepassing. De FNM is derhalve slechts van toepassing op werkgevers op wiens bedrijf voorheen de cao Crematoria niet van toepassing was.

Op de website https://uitvaartwerk.nl zijn de normfuncties en hun indelingen te vinden. Werkgevers mogen echter ook zelf functiebeschrijvingen opstellen (al dan niet afgeleid van de normfuncties). Die zelf beschreven functies moeten dan vervolgens met behulp van ORBA (of een ander vergelijkbaar en door vakverenigingen erkend systeem van functiewaardering) worden ingedeeld.

Zie ook: https://uitvaartwerk.nl/protocollen/
Als een document niet kan worden gevonden is het op te vragen bij secretariaat via secretariaat@uitvaartwerk.nl