Ga door naar hoofdcontent
Informatie2.1 Aangaan van het dienstverband

2.1 Aangaan van het dienstverband

Duur arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst wordt hetzij voor bepaalde tijd hetzij voor onbepaalde tijd schriftelijk aangegaan.

Inhoud arbeidsovereenkomst.

De werknemer ontvangt een schriftelijke, door de werkgever ondertekende arbeidsovereenkomst. De werkgever verstrekt aan de werknemer ten minste de volgende gegevens:

 • A de naam en de woonplaats van werkgever en werknemer;
 • B de regio waar de arbeid wordt verricht;
 • C de functie en de functiegroep van de werknemer;
 • D de datum van indiensttreding;
 • E bij tijdelijk werk: de periode welke is overeengekomen;
 • F de aanspraak op vakantie;
 • G de opzegtermijn
 • H het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • I welke salarisschaal en trede van toepassing is en of het een A- of B-schaal betreft;
 • J de gebruikelijke arbeidsomvang per dag, per week of per jaar;
 • K dat de werknemer uiterlijk vanaf 21-jarige leeftijd gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • L dat de cao Uitvaartbranche van toepassing is;
 • M of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan;
 • N of sprake is van een vast of flexibel contract;
 • O of sprake is van een oproepovereenkomst.

Proeftijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden en bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen.

Voorafgaande uitzendrelaties

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a lid 2 BW geldt, ten aanzien van de perioden waarin een werknemer, voorafgaande aan zijn indiensttreding bij de werkgever, als uitzendkracht bij de werkgever heeft gewerkt, dat opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:668a lid 1 BW gedurende die perioden tussen de werknemer en de uitzendwerkgever, worden aangemerkt als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een maximale duur van één jaar.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024