Ga door naar hoofdcontent
Informatie2.2 Geluid

2.2 Geluid

Crematoria zijn over het algemeen stille werkplekken. Toch kan het geluidsniveau in ovenruimten, asbewerkingruimten, keukens en tijdens tuinonderhoud soms hoog oplopen.

2.2.1 Wettelijk kader

De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek:

  • bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A)* moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen;
  • bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A)* zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen;
  • bij blootstelling boven de 85 dB(A)* moet een plan van aanpak worden gemaakt;
  • als de grenswaarde van 87 dB(A)* wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers) moet er direct gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht;
  • werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid; werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.

* Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Het oor heeft voor diverse frequenties een andere gevoeligheid, daarom wordt het geluid gemeten met een zogenoemde A-filter. De eenheid van het geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB(A).

2.2.2 Risico’s

Geluidswaarden boven 80 dB kunnen bij langdurige blootstelling gehoorschade veroorzaken. Om een indruk te krijgen hoeveel 80 dB is, kan men een vuistregel toepassen. Als men op één meter afstand een spreker niet meer kan verstaan, ligt het geluid waarschijnlijk boven de 80 dB. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkzaamheden met een bladblazer of een hogedrukreiniger. Veel geluid verhoogt niet alleen de kans op gehoorschade maar kan soms ook leiden tot verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Hierdoor neemt de kans op ongevallen toe.

2.2.3 Oplossingen

De werkgever kan de volgende maatregelen nemen om schadelijk geluid op de werkplek te reduceren:

  • aanschaf en gebruik van stillere machines;
  • machines plaatsen in geluidsdempende kasten;
  • goed onderhoud materieel;
  • blootstellingduur zo veel mogelijk beperken;
  • gehoorbeschermers aanbieden.

2.2.4 Gehoorbeschermers

Er zijn drie soorten gehoorbeschermers met elk hun voor- en nadelen: gehoorkappen, oorpluggen en otoplastieken. Het is aan te bevelen de informatie die de leverancier van gehoorbescherming verschaft te raadplegen voor de specifieke omstandigheden binnen een bedrijf. De keuze van de werkgever voor een bepaald soort gehoorbeschermer kan het beste in overeenstemming met de drager worden bepaald.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?