Ga door naar hoofdcontent
Informatie2.4 Prik-, snij-, of spataccident

2.4 Prik-, snij-, of spataccident

2.4.1 Meld een accident altijd en zo spoedig mogelijk!

Als een prik-, snij-, of spataccident gebeurt, is het belangrijk dit altijd en zo spoedig mogelijk te melden bij de werkgever. Bij een prik-, snij-, of spataccident bestaat de kans om besmet te raken met hepatitis B, hepatitis C of HIV. De kans op besmetting met hepatitis C of HIV is weliswaar vele malen kleiner, maar zeker niet uitgesloten. Vaccinatie tegen hepatitis C of HIV is nog niet mogelijk. Ook voor medewerkers die gevaccineerd zijn tegen hepatitis B blijft het dus noodzakelijk om accidenten zo spoedig mogelijk te melden. Daarnaast is het belangrijk dat accidenten worden geregistreerd door de werkgever.

2.4.2 Wanneer moet er gehandeld worden?

In alle gevallen van een accident met bloed, lichaamsvloeistoffen of micro-organismen (bacteriën, schimmels, gisten en virussen) moet er gehandeld worden conform de hierna volgende richtlijnen. De getroffen medewerker moet zich binnen twee uur melden bij een arts (huisarts, de eerste hulp van het ziekenhuis, of bij de GGD). Bij mensen die niet gevaccineerd zijn tegen hepatitis B en een prik-, snij-, of spataccident hebben, dient binnen 24 uur gestart te worden met vaccinatie en/of toediening van immunoglobuline.

2.4.3 Wat te doen bij een prikaccident of snijaccident?

Bij een prikaccident of snijaccident eerst:

 • De wond laten bloeden;
 • Wassen met water en zeep;
 • Desinfecteren met alcohol 70%.
 • Binnen 2 uur een arts raadplegen.
 • Binnen 24 uur starten met vaccinatie / immunoglobuline (bij niet gevaccineerde/non-responder)

2.4.4 Wat te doen bij een spataccident, op slijmvliezen zoals ogen, mond of neus?

Bij een spataccident, op slijmvliezen zoals ogen, mond of neus eerst:

 • Neus snuiten, bloed in de mond uitspugen;
 • Goed spoelen met fysiologisch zout of leidingwater.
 • Binnen 2 uur een arts raadplegen.
 • Binnen 24 uur starten met vaccinatie / immunoglobuline (bij niet gevaccineerde/non-responder)

2.4.5 Wat te doen bij een spataccident, op gave huid en op gesloten wonden?

Bij een spataccident, op gave huid en op gesloten wonden eerst:

 • Wassen met water en zeep;
 • Desinfecteren met (hand)alcohol.
 • Binnen 2 uur een arts raadplegen.
 • Binnen 24 uur starten met vaccinatie / immunoglobuline (bij niet gevaccineerde/non-responder)

2.4.6 Gevaarlijke stoffen en zwangerschap

Binnen twee weken nadat de medewerkster heeft gemeld zwanger te zijn draagt de leidinggevende er voor zorg dat voorlichting wordt gegeven over de mogelijke gevaren voor de zwangere medewerkster en het ongeboren kind. De algemene brochure van het ministerie van SZW kan hiervoor gebruikt worden. Daarnaast dient (indien van toepassing) specifiek te worden ingegaan op de mogelijk andere aanwezige risico’s tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding. De uitvoering van de werkzaamheden moet zodanig zijn dat de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd. Indien hier twijfel over bestaat of in geval de zwangere medewerkster problemen heeft met bepaalde werkzaamheden worden nadere afspraken gemaakt die gedurende de zwangerschap en/of periode van borstvoeding gelden (aanpassing werk/ander werk). De afspraken worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?