Ga door naar hoofdcontent
Informatie2. Arbeidsomvang

2. Arbeidsomvang

Wat is de normale arbeidsomvang?

De normale arbeidsomvang bedraagt gemiddeld over een periode van 26 weken 40 uur per week, oftewel 1040 uur. Voor parttimers geldt dit naar rato. Per dag bedraagt de normale arbeidstijd ten hoogste 10 uur per dag.

Wat wordt verstaan onder compensatieverlof?

Als lopende de periode van 26 weken gemiddeld meer is gewerkt dan de normale arbeidsomvang, kan de werkgever, na overleg met de werknemer, tot 24 uur van tevoren het dienstrooster aanpassen zodat compensatieverlof wordt genoten. Het compensatieverlof van opgebouwde meer-uren (plus-uren) moet worden ingeroosterd in blokken van minimaal 2 uur, die aan het begin dan wel het einde van de betreffende werkdag vallen.

Wat zijn roostervrije dagen?

Om de gemiddelde arbeidsomvang te bereiken kunnen in het rooster dagen worden opgenomen waarop door de werknemer niet roostermatig wordt gewerkt. Dit is een zogenaamde roostervrije dag. In geval van verhindering vanwege buitengewoon verlof of arbeidsongeschiktheid op een vastgestelde vrije (halve) dag bestaat geen recht op vervangende vrije tijd