Ga door naar hoofdcontent
Informatie25. Nevenfuncties

25. Nevenfuncties

Mag een werknemer nevenfuncties verrichten?

Een werknemer moet het voornemen om een betaalde nevenfunctie of publieke functie (b.v. raadslid of wethouder) te gaan verrichten schriftelijk melden aan zijn werkgever. Als deze nevenfunctie of publieke functie leidt tot:

  • vermindering van het aantal contracturen en/of,
  • verminderde inzetbaarheid en/of,
  • strijdig is met of schadelijk voor de vervulling van de functie, moet de werknemer schriftelijk toestemming vragen aan de werkgever.

De werkgever kan de toestemming vanaf 1 augustus 2022 (nieuwe wetgeving) slechts weigeren als hij daar een goede reden (objectieve rechtvaardigingsgrond) voor heeft. Daar bestaat geen uitputtende en gesloten lijst van.