Ga door naar hoofdcontent
Informatie26. Oproepkracht

26. Oproepkracht

Wettelijk kader

De wetgever heeft sinds 1 januari 2020 duidelijke regels gepubliceerd met betrekking tot oproepkrachten. Het is goed om daar kennis van te nemen via deze link:
Welke contracten zijn er voor oproepkrachten? | Rijksoverheid.nl

Diverse bepalingen van de cao gelden niet voor oproepkrachten met een voorovereenkomst (en vakantiekrachten) en dus wel voor de overige oproepkrachten.

Andere informatie die in dit verband van belang is:
Wanneer krijg ik recht op een vast aantal arbeidsuren per week? | Rijksoverheid.nl

Attentie: in de regels van de wetgever staat onder meer:
In een cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.
In de cao Uitvaartbranche is dat gebeurd.

Krijgt een oproepkracht bij ziekte doorbetaald?

De cao (‘uitkering bij ziekte en ongeval’) is niet van toepassing als de werknemer een oproepkracht met voorovereenkomst is. Daarom moet voor het antwoord op de vraag of de zieke oproepkracht recht heeft op loon worden gekeken naar de wettelijke regels over loon bij ziekte.

Als een oproepkracht met voorovereenkomst ziek wordt, heeft hij recht op doorbetaling van het loon over de uren waarvoor de oproepkracht reeds was opgeroepen. Ook zonder opkomstplicht heeft de zieke oproepkracht recht op loon gedurende de duur van de oproep. De duur van het loon bij ziekte is in beginsel gelijk aan de duur van de arbeid waarvoor de oproepkracht was opgeroepen.