Ga door naar hoofdcontent
Informatie28. Ouderenbeleid

28. Ouderenbeleid

Wat zijn de speciale regelingen voor ouderen?

Oudere werknemers kunnen op verzoek worden vrijgesteld van het werken in nachtdienst. Bepalend is de leeftijd van de werknemer, waarbij wordt aangesloten bij de periodieke wettelijke verhogingen van de AOW-leeftijd (met ingang van 1 januari 2020 kunnen werknemers ouder dan 55 jaar en 6 maanden om een vrijstelling verzoeken en met ingang van 1 januari 2021 werknemers ouder dan 56 jaar). De werkgever beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen.

Werknemers kunnen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin zij worden gepensioneerd, vijf dagen extra verlof opnemen met behoud van salaris voor het bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering.

Attentiepunt: in de cao staan diverse overgangsbepalingen voor werknemers die reeds op 30 september 2014 in dienst waren en op wie eerder de cao Crematoria van toepassing was. Ook in dit kader is dat relevant. Tip: open het pdf bestand met de cao van de website en zoek op <cao Crematoria> .