Ga door naar hoofdcontent
Informatie29. Overwerk

29. Overwerk

Wanneer is er sprake van overwerk?

Van overwerk is alleen sprake als de werknemer in opdracht van de werkgever, buiten het dienstrooster arbeid verricht, waardoor de werknemer in een periode van 26 weken meer werkt dan 1040 uur en/of de werknemer meer dan 10 uur per dag werkt.

Wie heeft recht op vergoeding van overwerk?

Werknemers ingeschaald in functieniveau I t/m III. Voor werknemers ingeschaald in functieniveau IV en V wordt de overwerkvergoeding geacht te zijn opgenomen in het salaris.

Hoe hoog is de overwerkvergoeding?

Als er sprake is van overwerk, worden de uren aan het einde van de periode van 26 weken boven de 1040 met het reguliere uurloon uitbetaald. De werknemer kan er ook voor kiezen om het in gelijke hoeveelheid vrije uren op te nemen. Over de overwerkvergoeding/toeslag in geld wordt geen vakantietoeslag uitbetaald, tenzij de werknemer minder dan 108% van het minimumloon verdient.

Hoe zit het met overwerk bij parttime werken?

Als een werknemer een gemiddelde arbeidsduur heeft van minder dan 40 uur in de week, ontstaat er pas overwerk als de werknemer meer heeft gewerkt dan 1040 uur per 26 weken. Als een werknemer meer heeft gewerkt dan het aantal overeengekomen uren, maar minder dan 1040 uur per 26 weken, worden deze uren beschouwd als reguliere werkuren. Na het einde van de 26 weken worden deze plus-uren (meer-uren) uitbetaald met een toeslag van 17,6%, bestaande uit 8% vakantietoeslag en 9,6% in plaats van vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2023: 18,58%, bestaande uit 8% vakantietoeslag en 10,58% in plaats van vakantiedagen.

Hieronder staat een uitgewerkt voorbeeld, ook om het onderscheid tussen meer-uren / plus-uren en overwerk aan te geven:

Fulltimegemiddeld 40 uur per week (cao)
Parttimer met contract van gemiddeld x uur per week24,0
Aantal weken in een maand(52/12) = 4,33
Toets voor meer- of min-uren op maandbasis104
Referentieperiode 6 maanden (cao)
Toets voor meer- of min-uren over die 6 maanden 624,0
Toets voor overwerk na 6 maanden1.040,0

Overwerk op dagbasis (betalen tegen 100% uurloon) is niet relevant in dit kader; (die uren moeten alleen formeel wel als zodanig op de loonstrook worden vermeld)

+/+-/-Saldo +/+ en -/-
Inzet maand 1104,00,0
Inzet maand 288,016,0-16,0
Inzet maand 3112,08,0-8,0
Inzet maand 4100,04,012,0
Inzet maand 5120,0 16,04,0
Inzet maand 6110,06,010,0
Inzet 1 t/m 6634,0
Saldo +/+ en -/10,0

Uitbetaling maand 1: het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week.
Uitbetaling maand 2: het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week.
Uitbetaling maand 3: het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week.
Uitbetaling maand 4: het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week.
Uitbetaling maand 5: het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week.
Uitbetaling maand 6: het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week.
Uitbetaling maand 7: het saldo aan meer-uren / plus-uren
(plus uiteraard het vaste salaris dat hoort bij die 24 uur per week van maand 7).

Eventuele min-uren (in dit voorbeeld niet aan de orde) zijn voor rekening werkgever (tenzij……).

Vakantietoeslag (8%) wordt jaarlijks uitbetaald, uiterlijk in de maand juni (gewoon over het vaste (jaar)salaris).

Over de meer-uren (uit te betalen in maand 7) wordt 17,6% (vanaf 1 januari 2023: 18,58%) toeslag betaald.

Over eventuele uitbetaling van overwerk na 6 maanden wordt geen vakantietoeslag betaald, tenzij de werknemer minder dan 108% van het minimumloon verdient.

Over eventuele uitbetaling van overwerk na 6 maanden worden geen vakantiedagen toegekend.