Ga door naar hoofdcontent
Informatie39. Scholing

39. Scholing

Klopt het dat de regelingen met betrekking tot scholing in de cao 2022 2024 zijn aangepast?

Jazeker, er is een totaal nieuw Hoofdstuk 5 gekomen (Ontwikkeling werknemers), met een concrete uitwerking in een van de bijlagen. Daar waar gesproken wordt over opleiding, kan ook training of workshop worden bedoeld.

Werkgevers investeren in hun werknemers, waarbij van werknemers wordt verwacht dat zij de aangeboden faciliteiten aanvaarden en zich ook actief open stellen voor ontwikkeling. Onze branche ontwikkelt zich immers met name dankzij de ontwikkeling van de werknemers.

Werkgevers faciliteren hun werknemers met een opleidingsaanbod, zowel 1) met het oog op vakbekwaamheid in de huidige functie als 2) uit oogpunt van verdere persoonlijke en zakelijk relevante ontwikkeling binnen de gewenste cultuur en organisatie-ontwikkelingen als 3) in het licht van duurzame inzetbaarheid.

Dat opleidingsaanbod wordt 1) actief aangeboden vanuit de werkgever en/of 2) gefaciliteerd op verzoek van de werknemer.

Voor alle mogelijkheden ten aanzien van vergoedingen in geld en studieverlof: zie de schema’s in bijlage VIII van de cao.

De werkgever besteedt minimaal 1% van de loonsom (SV loon) aan scholing voor werknemers en bespreekt het opleidingsbeleid en de in dit kader ondernomen concrete activiteiten jaarlijks met de OR / PVT / personeelsvertegenwoordiging.