Ga door naar hoofdcontent
Informatie4.10 Pensioen

4.10 Pensioen

 1. Iedere werkgever heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling, die voor alle
  werknemers van 21 jaar of ouder toegankelijk moet zijn.
 2. De werkgever draagt zorg voor een pensioenregeling die voldoet aan de geldende landelijke
  richtlijnen, fiscale kaders/wetgeving.
 3. De regeling zoals bedoeld in het voorgaande lid a en b is ten minste gelijk aan het volgende
  kader:
  • a. De bijdrage van de werknemer bedraagt nooit meer dan 50% van de door de werkgever voor de individuele werknemer te betalen basispremie;
  • b. Als pensioengevend salaris geldt het bruto salaris per maand inclusief vakantietoeslag en inclusief toeslagen, voor zover over die toeslagen vakantiegeld en eventueel een structurele eindejaarsuitkering wordt opgebouwd, maal 12;
  • c. Het maximaal pensioengevend salaris bedraagt het maximale salaris van salarisschaal 9 inclusief de mogelijke extra trede.

De individuele werkgever is gehouden zijn administratie zo in te richten dat voor deelnemers die reeds op 30 september 2014 in dienst waren en op wie eerder de cao Crematoria van toepassing was, de pensioengrondslagminstens gelijk blijft. Op https://uitvaartwerk.nl staat een Excel bestand (Pensioen i.r.t. 38/40 uur) gepubliceerd waar de individuele werkgever kan nagaan, hoe de pensioengrondslag bij overgang naar een werkweek van 40 uur kan worden berekend.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024