Ga door naar hoofdcontent
Informatie4.5 Salaris

4.5 Salaris

a. Het salaris van een werknemer in een schaal is onder meer afhankelijk van leeftijd, opleiding, het aantal jaren ervaring in de functie, eerder salaris van de werknemer, en het persoonlijk functioneren.

b. Voor werknemers zonder ervaring vindt inschaling plaats in de aanloopschaal, hetgeen wil zeggen één schaal lager dan de voor de werknemer bepaalde eindschaal.

c. Het salaris van de werknemer ingedeeld in een van de functiegroepen is minstens gelijk aan één van de bedragen genoemd in de salarisschalen (zie bijlage II).

d. Voor werknemers met een deeltijd arbeidsomvang wordt het salaris vastgesteld naar evenredigheid van het overeengekomen aantal arbeidsuren.

De feitelijke salarissen en salarisschalen worden als volgt aangepast:

  • per 1 augustus 2022 worden de feitelijke salarissen en salarisschalen verhoogd met: 3 %
  • per 1 januari 2023 worden de feitelijke salarissen en salarisschalen verhoogd met: 3,5 %

Het minimum bruto maandsalaris op fulltime basis bedraagt € 2.080,- (te rekenen voorafgaand aan de cao indexatie van 3% per 1 augustus 2022). In geval het wettelijk minimumloon hoger is dan dit bedrag, geldt het wettelijk minimumloon.

Er wordt in november 2022 aan werknemers met een functie in functieniveau I t/m III (functieniveaumatrix cao) een eenmalige uitkering verstrekt van 1% van het bruto jaarsalaris (te berekenen op de eerder bij de cao 2018 e.v. toegepaste wijze, zie bijlage *); aan die werknemers die in de periode van 1 april 2022 tot in elk geval tot 1 juni 2022 geen cao-toeslag betaald hebben gekregen dan wel een toeslag van minder dan 2,25%.

*) Zie bijlage voor berekeningswijze.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024