Ga door naar hoofdcontent
Informatie4. Arbeidsovereenkomst en AOW-gerechtigd zijn

4. Arbeidsovereenkomst en AOW-gerechtigd zijn

Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn mogelijk voor een AOWgerechtigde?

Een AOW-gerechtigde kan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken op basis van een contact voor bepaalde tijd. 6 contracten voor bepaalde tijd binnen maximaal 48 maanden zijn dan mogelijk.

Krijgt een AOW-gerechtigde oproepkracht die ziek wordt doorbetaald?

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt heeft recht op maximaal 13 weken ziektegeld. Binnen dat tijdvak van maximaal 13 weken geldt ook voor de oproepkracht die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt het antwoord onder het kopje Oproepkracht.

Gelden voor een AOW-gerechtigde uitzonderingen op de cao?

Voor een AOW-gerechtigde gelden diverse uitzonderingen t.o.v. de cao. Loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieverplichtingen van de werkgever en de periode waarvoor het opzegverbod bij ziekte geldt, zijn gemaximeerd op grond van de wettelijke bepalingen. De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is standaard 1 maand voor zowel de werkgever als de werknemer.