Ga door naar hoofdcontent
Informatie41. Telefoonkosten

41. Telefoonkosten

Kan een werknemer in aanmerking komen voor vergoeding van telefoonkosten?

Als een werknemer uit hoofde van zijn functie op verzoek van de werkgever buiten de vastgestelde werktijden telefonisch bereikbaar moet zijn, stelt de werkgever daar een passende telefoonkostenvergoeding tegenover of draagt de werkgever op declaratiebasis de kosten van de zakelijke gesprekken.

Bij ziekte wordt de telefoonkostenvergoeding doorbetaald gedurende de kalendermaand waarin de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt. Daarna wordt de vergoeding stopgezet tot het moment van herstel van de werknemer. De werkgever kan er ook voor kiezen om een werknemer een mobiele telefoon ter beschikking te stellen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen