Ga door naar hoofdcontent
Informatie42. Thuis werken

42. Thuis werken

Bestaat er een recht op thuis werken?

Nee. Maar voor werknemers die met toestemming van de werkgever thuis werkt omdat het nodig is vanwege corona of omdat het handig en mogelijk is, geldt sinds 1 augustus 2022 een thuiswerkregeling:

  • Thuiswerken gebeurt altijd in overleg tussen werkgever en werknemer; er bestaat geen algemeen recht op of verplichting tot thuiswerken. Werkgever en werknemer maken dus samen afspraken over de frequentie van het thuiswerken en over de dagen waarop thuis wordt gewerkt. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over wanneer dan wel bij welke activiteiten de werknemer in ieder geval op de standplaats aanwezig is.
  • Die afspraken gelden niet per definitie voor onbepaalde tijd: wijziging van de gemaakte afspraken is uiteraard mogelijk als daar goede redenen voor zijn.
  • De werkgever faciliteert via een al dan niet digitaal systeem dat reisdagen (woon-werkverkeer) en thuiswerkdagen kunnen worden geregistreerd; de werknemer is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige invoer van deze gegevens in dat systeem.

Zie bijlage IX voor de volledige thuiswerkregeling en diverse tips voor de thuiswerkende werknemer..