Ga door naar hoofdcontent
Informatie44. Uitkering bij overlijden

44. Uitkering bij overlijden

Heeft een nabestaande recht op een uitkering bij overlijden van een werknemer?

Ja, de (relatie)partner en bij ontbreken daarvan de minderjarige, pleeg- of natuurlijke kinderen gezamenlijk.

Hoe hoog is die uitkering bij overlijden van een werknemer?

De overlijdensuitkering bedraagt, zolang fiscaal onbelast toegestaan, het resterende maandinkomen over de maand dat het overlijden plaatsvindt plus de twee daaropvolgende kalendermaanden. Onder maandinkomen wordt verstaan, het laatste bruto salaris inclusief vakantiegeld, aangevuld met het gemiddeld aantal plus-uren (mee-uren) over de drie voorliggende kalendermaanden.

Op de overlijdensuitkering worden door de werkgever ingevolge een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (ZW, WIA of anderszins) in mindering gebracht.