Ga door naar hoofdcontent
Informatie45. Uitzendkracht

45. Uitzendkracht

Waar kan een uitzendkracht die als oproepkracht werkt zijn arbeidsvoorwaarden vinden?

In de cao Uitvaartbranche zijn geen bepalingen opgenomen over de beloning van uitzendkrachten.

De werknemer in de cao Uitvaartbranche is de persoon die (samengevat) een arbeidsovereenkomst heeft met een private onderneming in de uitvaartbranche. Dit geldt niet voor een uitzendkracht. Voor een uitzendkracht is relevant wat in de cao voor Uitzendkrachten is opgenomen, in het bijzonder de regels over de beloning van uitzendkrachten.

Zowel de cao voor Uitzendkrachten (ook wel aangehaald als de ABUcao) als de cao NBBU kent het begrip ‘inlenersbeloning’. De uitzendkracht heeft recht op deze inlenersbeloning. Deze inlenersbeloning vindt zijn grondslag in de Waadi: de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

De inlenersbeloning bestaat uit de volgende zes limitatieve onderdelen:

  • uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode; deze kan (dit ter keuze van de uitzendonderneming) gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
  • kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
  • periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

Een beloning die niet onder een van bovenstaande zes onderdelen kan worden geschaard valt niet onder het begrip ‘inlenersbeloning’, hetgeen betekent dat de uitzendkracht geen recht heeft op de betreffende beloning.

Tellen periodes als uitzendkracht voorafgaand aan een dienstverband met een werkgever mee voor het aantal arbeidsovereenkomsten van de ketenbepaling?

Opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten als uitzendkracht bij een werkgever voorafgaand aan indiensttreding bij die werkgever, worden gezien als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een maximale duur van één jaar