Ga door naar hoofdcontent
Informatie47. Vakantie

47. Vakantie

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?

Tot 1 januari 2023: De fulltimer heeft bij een 40-urige werkweek recht op 25 dagen vakantie per kalenderjaar met behoud van salaris. 25 dagen van 8 uur = 200 uur per jaar. Voor oproepkrachten (zonder voorovereenkomst) en voor de uitbetaling van meer-uren / plus-uren is het betreffende percentage: 9,6%.

Vanaf 1 januari 2023:

De fulltimer heeft bij een 40-urige werkweek recht op 27,5 dagen vakantie per kalenderjaar met behoud van salaris. 27,5 dagen van 8 uur = 220 uur per jaar.

Voor oproepkrachten (zonder voorovereenkomst) en voor de uitbetaling van meer-uren / plus-uren is het betreffende percentage: 10,58%.

Voor parttimers gelden de uren naar rato. Een parttimer die bij een 40-urige werkweek gemiddeld 20 uur per week werkt heeft dus recht op:

  • tot 1 januari 2023: 25 dagen = 100 uur per jaar;
  • vanaf 1 januari 2023: 27,5 dagen = 110 uren per jaar.

Al naar gelang de leeftijd van de werknemer op 1 januari is er recht op extra vakantie.
Op fulltime basis bij een leeftijd vanaf:

  • 35 jaar 1 dag;
  • 45 jaar 2 dagen;
  • 50 jaar 3 dagen;
  • 55 jaar 4 dagen;
  • 60 jaar 5 dagen.

Hoe wordt vakantie vastgesteld?

De werkgever stelt het vakantierooster vast en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wens van de werknemer. De werknemer heeft in een vakantiejaar recht op een aaneengesloten vakantie van minstens drie weken, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit niet toestaan, dan minimaal twee weken aaneengesloten. De werkgever mag ten hoogste twee collectieve verlofdagen vaststellen.

Wanneer vervallen vakantiedagen?

De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin het recht op deze dagen is ontstaan. Het is de bedoeling dat werknemers de jaarlijks toegekende dagen opnemen en dat de werkgever hen in de gelegenheid stelt om de dagen op te nemen.

Mogen vakantiedagen verkocht worden?

Ja, maar:

  • de werkgever hoeft een dergelijk verzoek niet te honoreren;
  • het mag alleen de bovenwettelijke vakantiedagen betreffen (over uitbetaalde vakantiedagen dient ook vakantietoeslag betaald te worden).

Hoe zit het met vakantie en arbeidsongeschiktheid?

Tijdens doorbetaalde arbeidsongeschiktheid worden wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd, daar staat tegenover dat wanneer de zieke werknemer vakantie opneemt, er vakantiedagen worden afgeschreven.

Voor het opnemen van vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid is altijd een verzoek aan de werkgever nodig en op aangeven van de werkgever voorafgaand overleg met de bedrijfs- of Arboarts. Deze beoordeelt of de voorgenomen vakantie niet nadelig is voor het herstel van de werknemer.
In het geval van arbeidsongeschiktheid die tijdens de vakantie ontstaat, houdt de werknemer aanspraak op de gemiste vakantie, als hij zich aan een aantal voorschriften houdt, zoals onmiddellijke melding aan de werkgever en het raadplegen van een arts.