Ga door naar hoofdcontent
Informatie7 Duur, wijziging en opzegging van de overeenkomst

7 Duur, wijziging en opzegging van de overeenkomst

  1. Deze cao wordt aangegaan voor de periode ingaande op 1 maart 2022 en loopt tot 1 maart 2024.
  2. Tenzij één der partijen ten minste drie maanden voor het tijdstip waarop deze overeenkomst eindigt, aan de andere partij schriftelijk te kennen heeft gegeven, dat zij beëindiging van of wijziging in deze overeenkomst wenst, wordt deze cao geacht telkens voor een jaar stilzwijgend en ongewijzigd te zijn verlengd.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024