Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Werkgevers zijn gehouden de volgende onderwerpen nader uit te werken en te laten toetsen, dan wel gebruik te maken van de protocollen zoals op de website vermeld.

  • verzuimprotocol
  • protocol rouwverwerking
  • protocol traumatische gebeurtenissen

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024