Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbeidsverhouding

Arbeidsverhouding

De CAO schrijft voor de binnendienst medewerker en buitendienst medewerker specifieke regels voor omtrent

  • werkdagen
  • vrije dagen
  • rusttijden
  • compensatieverlof
  • pauzes

Dit geldt ook voor dienstroosters en beschikbaarheid roosters. De medewerker die valt onder de categorie Binnendienst of de categorie Buitendienst die zich beschikbaar stelt voor een beschikbaarheid rooster kan bovendien recht hebben op een beschikbaarheid toeslag.

Het is dus belangrijk om voor de informatie-inwinning goed te controleren om je als medewerker valt onder de Binnendienst of onder de Buitendienst en welk rooster in de specifieke situatie wordt gehanteerd. Als het om algemene informatie gaat dan zal hier geen onderscheid in worden gemaakt.

De artikelen in de CAO over de arbeidsverhoudingen van werknemers binnen de categorieën ‘Buitendienst’ en ‘Binnendienst’ zijn overigens niet van toepassing op oproepkrachten.