Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbocatalogus Crematoria

Arbocatalogus Crematoria

Deze arbocatalogus voor de crematoria is gemaakt in opdracht van de WVNC (Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria) door vertegenwoordigers van de drie grote werkgevers: Yarden, Monuta en DELA.

De werkingssfeer van de arbocatalogus omvat de partijen die betrokken zijn in de CAO voor crematoria. Omdat veel crematoria ook te maken hebben met horeca dienstverlening zijn deze arbeidsrisico’s meegenomen. Waar er sprake is van een uitvaarcentrum bij een crematorium worden de risico’s genoemd, voor de beschrijving van de specifieke arbeidsrisico’s en oplossingen wordt verwezen naar de arbocatalogus voor de uitvaartzorg.

Gezond en veilig werken is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Voor alle richtlijnen in deze arbocatalogus geldt dat de werkgever de juiste randvoorwaarden biedt en dat de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheden kent en daarnaar handelt.

In overleg met de opdrachtgever hebben de samenstellers de prioritaire arbeidsrisico’s voor de crematoria in kaart gebracht en oplossingen geïnventariseerd om deze risico’s te beperken of te voorkomen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat oplossingen die al goed werken worden vervangen door de oplossingen in de arbocatalogus. Wel is de catalogus een bron van inspiratie voor nieuwe of andere oplossingen. De oplossingen helpen bij het maken van weloverwogen keuzes. Bovendien biedt de arbocatalogus de garantie dat werkgevers en werknemers voldoen aan de eisen uit de Arbowet. De volgende onderwerpen passeren de revue: fysieke belasting, fysische factoren (ruimte, omgeving, apparatuur), gevaarlijke stoffen en psycho sociale arbeidsbelasting.

De arbocatalogus stelt de afzonderlijke ondernemingen niet vrij van de verplichting om zelf een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken. In de RI&E beschrijven werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er binnen het eigen bedrijf zijn. In het plan van aanpak bij de RI&E dient te worden beschreven hoe deze knelpunten worden opgelost. Natuurlijk kan daarbij wel gebruik worden gemaakt van de oplossingen die deze arbocatalogus aandraagt.

De arbocatalogus kan gratis worden gedownload via de website van WVNC http://www.lvconline.nl/wvnc en de werknemersorganisaties.