Ga door naar hoofdcontent
InformatieArbocatalogus voor de uitvaartzorg

Arbocatalogus voor de uitvaartzorg

Deze Arbocatalogus voor de uitvaartzorg is een gezamenlijk product van de werkgeversorganisaties BGNU (van welke leden voorheen waren georganiseerd in Vou en Nuvu) en Nardus en de werknemersorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, en De Unie.

Met een door de Minister van Sociale Zaken positief bevonden marginale toetsing van dit document wordt deze Arbocatalogus door de Arbeidsinspectie gehanteerd als referentiekader bij de handhaving van de arbowetgeving in de uitvaartzorg.

De onderhavige Arbocatalogus is ontwikkeld naar een zogenoemd groeimodel: Een eenvoudig, laagdrempelig en praktisch te hanteren catalogus dat in de toekomst mogelijk verder uitgebreid kan worden na opgedane ervaring. De inhoud van deze uitgave kan tevens onderhevig zijn aan veranderingen door voortschrijdend inzicht in de actuele stand van de wetenschap, ervaringen in de praktijk, en actuele wetgeving. De bovengenoemde partijen houden zich aanbevolen voor mogelijke verbeteringen van en aanvullingen op de inhoud van dit document.

De werkingssfeer van de Arbocatalogus omvat expliciet de partijen die betrokken zijn in de CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartverzorging. Deze catalogus richt zich niet op gelieerde partijen als begraafplaatsen en crematoria en sluit deze juridisch gezien uit.

Gezond en veilig werken is een verantwoordelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Voor alle richtlijnen in deze Arbocatalogus geldt dat werkgever de juiste randvoorwaarden biedt en dat de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheden kent en daarnaar handelt.

Dit document is voor ieder kosteloos te verkrijgen door het te downloaden op een van de websites van bovengenoemde partijen (bijvoorbeeld www.bgnu.nl of www.nardus.eu).