Ga door naar hoofdcontent
InformatieBijlage I Functieniveaumatrix

Bijlage I Functieniveaumatrix

FunctiekarakteristiekenSalarisschalenNormfuncties uitvaartbranche
Niveau V
Beslissingen beïnvloeden het eindresultaat van een
afdeling c.q. de relatie van commerciële
targets. Ondernemend gedrag en kennis op
management en commercieel gebied zijn
noodzakelijk.

Specialistische werkzaamheden, waarvoor
diepgaande kennis van een vakgebied moet
worden gecombineerd met globale kennis van
andere vakgebieden.

Beslissingen binnen algemene
doelstellingen/beleidslijnen.
8 – 9Leidinggevende
hoger kader (8-9)

Regiomanager (8-9)

Leidinggevende
hoger kader (8-9)
Niveau IV
Vaktechnische werkzaamheden met een
grotendeels niet standaard karakter. De op te
lossen problemen vereisen eigen beoordeling en
handelingskeuze en betreffen met name één
vakgebied. Inspelen op omstandigheden en
eigen initiatief spelen een rol.

Plannen en bewaken van de uitvoering van
werkzaamheden van anderen. Initiëren en
begeleiden van veranderings- en
samenwerkingsprocessen.

Beslissingen binnen hoofdlijnen/beleidslijnen.
6 – 7 Leidinggevende
Middenkader (6-7)

1ste Algemeen Assistent (6)
Niveau III
Vaktechnisch of commercieel ondersteunende
werkzaamheden met een grotendeels standaard
karakter, waarvoor gedegen kennis van het
vakgebied vereist is. Gevarieerde problemen,
waarvan de oplossing interpretatie vereist.

Beslissingen binnen richtlijnen. Interpretaties
van regelingen.
4a – b
5a – b
Boekhoudkundig medewerker (4b)

Medewerker Bedrijfsbureau (5a-b)

Coördinator uitvaart- verzorging (5a-b)

Hoofd Huishoudelijke Dienst (4a-b)Uitvaartleider
(4a-b)

Uitvaartverzorger
(5a-b)

Nazorgadviseur (4b)
Niveau II
Beslissingen binnen richtlijnen. Toepassing van regelingen.

Uitvoerende vaktechnische werkzaamheden,
waarvoor kennis van het vakgebied vereist is.
Voorkomende problemen zijn concreet, keuze
uit enkele oplossingsmogelijkheden.
3a – bMedewerker Uitvaartcentrum (3a-b)

Medewerker Crematorium / Algemeen
Assistent
(3a-b)

Aulamedewerker /Gastvrouw- heer
(3a-b)

Drukker / tekstverwerker (3b)

Medewerker Meldingsbureau (3b)

Aangever (3b)
Chauffeur overledenenvervoer
(3a-b)
Niveau I
Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden, veelal
met een routinematig karakter.
Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens
vaste procedures. Voorkomende problemen zijn
concreet, oplossingsmogelijkheden zijn beperkt.

Beslissingen binnen voorschriften. Signaleren,
niet interpreteren.
1 – 2Administratief medewerker (2)

Telefoniste / Receptioniste (2)

Serveerster (2)

Medewerker Begraafplaats (2)
Chauffeur (2)

Opmerking: volledige functiekarakteristieken & functieomschrijvingen staan gepubliceerd op https://uitvaartwerk.nl/

Werkgever kan op ondernemingsniveau in overleg met Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging een bedrijfsspecifieke regeling voor functie-indeling overeenkomen. Indien binnen een onderneming reeds een functie-indelingssysteem is overeengekomen met de Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging dat expliciet gekoppeld is aan het salarissysteem, kan dit systeem onverminderd toegepast blijven worden en is de functieniveaumatrix niet van toepassing mits, bij een overeenkomst met de personeelsvertegenwoordiging, de betreffende vertegenwoordiging adequate training ter zake heeft genoten of betreffende expertise aantoonbaar beschikbaar is.

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024