Ga door naar hoofdcontent
InformatieBijlage VI Zware beroepen

Bijlage VI Zware beroepen

De volgende functies kwalificeren formeel als zwaar beroep indien de betreffende functie minimaal 5 jaar achtereen is uitgeoefend:

FUNCTIES CAO UITVAARTBRANCHE

Medewerker uitvaartcentrum (incl.
verzorgingstaken)
UitvaartzorgMits alle taken van de
functiebeschrijving aan de
orde zijn
Chauffeur overledenenvervoer (incl.
laatste verzorging)
Uitvaartzorg
Medewerker
meldingsbureau/centralist
Uitvaartzorg
Uitvaartleider AUitvaartzorg
Uitvaartleider BUitvaartzorg
Medewerker huishoudelijke dienstCrematoriaMits alle taken van de
functiebeschrijving aan de
orde zijn
Medewerker asbestemming/
nagedachtenisvormen
Crematoria
Algemeen medewerker (allround
inzetbaar)
CrematoriaMits ook structureel
ovendiensten worden
gedraaid
Senior medewerker techniek en
onderhoud
Crematoria

UITVAARTFUNCTIES DIE NIET IN HET RAAMWERK CAO UITVAARTBRANCHE STAAN

Allround medewerker uitvaartzorgUitvaartzorgMits de zware onderdelen
uit de beschrijving in
overwegende mate ook
echt worden uitgevoerd
Medewerker buitendienst
begraafplaats
FacilitairTaken: grafdelver,
begeleiding uitvaarten,
maar ook groenvoorziening
op begraafplaats

Noot: werkgevers en werknemers zullen medio 2023 deze lijst evalueren

Geef uw mening

Heeft deze pagina u geholpen?

CAO Uitvaartbranche 2022-2024