Ga door naar hoofdcontent
InformatieBijlage VIII Uitwerking scholing

Bijlage VIII Uitwerking scholing

Onderstaande uitwerking hoort bij Hoofdstuk 5 – Scholing

Opleidingsfaciliteiten – specifiek

Een onderscheid wordt gemaakt tussen:

CategorieSoortSpecificatie
AVakgerichtNoodzakelijk voor een goede uitoefening van de
huidige functie
BOntwikkelingsgerichtBinnen de huidige functie
COntwikkelingsgericht Gericht op een andere functie (binnen eigen bedrijf)
waarover reeds principe-afspraken zijn gemaakt
DOntwikkelingsgerichtTer vergroting van de loopbaanmogelijkheden op de
arbeidsmarkt / duurzame inzetbaarheid (DI)

De studie kan gevolgd worden op initiatief van de werkgever of op verzoek van de werknemer:

 1. georganiseerd vanuit de werkgever; de genodigden worden geacht de betreffende studie te volgen;
 2. initiatief werkgever; de werknemer wordt geacht de betreffende studie te volgen;
 3. verzoek werknemer, indien en voor zover toestemming is gegeven door de werkgever.

Vergoedingen in geld:

A
(vakgericht)
B
(ontwikkeling
binnen functie)
C
(ontwikkeling
andere functie)
D
(ontwikkeling
loopbaan / DI)
1)Wordt betaald door de werkgeverWordt betaald door de werkgever
2)Vergoeding 100%Vergoeding 100%Vergoeding 90%
3)Vergoeding 100%Vergoeding 100%Vergoeding 90%Vergoeding 80%

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking

 • inschrijf-, cursus-/les- en examengeld;
 • boeken die door het opleidingsinstituut verplicht worden voorgeschreven;
 • de boeken zijn direct eigendom van de cursist;
 • een door het opleidingsinstituut inbegrepen verblijfsarrangement (voor o.a. koffie/thee/lunch);
 • reiskosten volgens de reiskostenregeling (zakelijke kilometers / dienstreizen) conform cao.

Aantal keer dat kosten worden vergoed

 • indien de werknemer voor de tweede keer examen moet doen wordt 100% van de hiermee gemoeide kosten voor opleiding en examen vergoed;
 • indien de werknemer voor de derde keer examen moet doen wordt 75% van de hiermee gemoeide kosten voor het examen vergoed maar worden de hiermee gemoeide opleidingskosten niet vergoed;
 • indien de werknemer voor de vierde keer (of vaker) examen moet doen worden de hiermee gemoeide kosten voor opleiding en examen niet vergoed.

Opleidingskosten en kosten voor examens worden altijd vergoed als er sprake is van scholing zoals bedoeld in artikel 7:611a lid 2 BW.

Tegemoetkoming in tijd
In de regel zullen studies in eigen tijd gevolgd moeten worden, tenzij het verplichte studies betreft. Indien aangetoond kan worden dat het niet mogelijk is de (niet verplichte) studie in eigen tijd te volgen kan studieverlof met behoud van salaris worden toegestaan, dit ter beoordeling aan de werkgever.

Richtlijnen voor dit bijzonder verlof, voor zover aan de orde:

A
(vakgericht)
B
(ontwikkeling
binnen functie)
C
(ontwikkeling
andere functie)
D
(ontwikkeling
loopbaan / DI)
1)Studieverlof met
behoud van
salaris
Studieverlof met
behoud van
salaris
2)Studieverlof met
behoud van
salaris
Studieverlof met
behoud van
salaris
Studieverlof met
behoud van
salaris
3)Studieverlof met
behoud van
salaris,
gedurende
maximaal 10
werkdagen per
studiejaar
Studieverlof met
behoud van
salaris,
gedurende
maximaal 10
werkdagen per
studiejaar
Studieverlof
voor 50%
rekening
werkgever, tot
maximaal 10
werkdagen per
studiejaar voor
rekening
werkgever
Studieverlof
voor 50%
rekening
werkgever, tot
maximaal 5
werkdagen per
studiejaar voor
rekening
werkgever

Opdrachten die in het kader van de studie moeten worden vervuld worden in eigen tijd gedaan.

Terugbetalingsregeling
De terugbetalingsregeling is (uitsluitend) van toepassing als er sprake is van een ontwikkelingsgerichte studie op verzoek van de werknemer (B3, C3 en D3), waarbij het dan bovendien een vergoeding van€ 500,- of meer betreft.

SITUATIE100%
terugbetaling
50%
terugbetaling
De nog niet
afgeschreven
kosten
Vroegtijdige
beëindiging studie
Onvoldoende
inspanningen
geleverd
Wel voldoende
inspanningen /
geen sprake van
overmacht
Beëindiging
dienstverband
voordat de studie
beëindigd is
Opzegging
dienstverband door
werknemer of
ontslag op staande
voet door
werkgever
Beëindiging
dienstverband na
afronding van de
studie
Opzegging
dienstverband door
werknemer of
ontslag op staande
voet door
werkgever
Aantal verstreken
maanden na afronding studie
€ 2.000,- of meer:
afschrijvingstermijn 36 maanden
€ 1.000,- tot € 2.000,-:
afschrijvingstermijn 24 maanden
€ 500,- tot € 1.000,-:
afschrijvingstermijn 12 maanden
197,2%95,8%91,7%
294,4%91,7%83,3%
391,7%87,5%75,0%
488,9%83,3%66,7%
586,1%79,2%58,3%
683,3%75,0%50,0%
780,6%70,8%41,7%
877,8%66,7%33,3%
975,0%62,5%25,0%
1072,2%58,3%16,7%
1169,4%54,2%8,3%
1266,7%50,0%0,0%
1363,9%45,8%
1461,1%41,7%
1558,3%37,5%
1655,6%33,3%
1752,8%29,2%
1850,0%25,0%
1947,2%20,8%
2044,4%16,7%
2141,7%12,5%
2238,9%8,3%
2336,1%4,2%
2433,3%0,0%
2530,6%
2627,8%
2725,0%
2822,2%
2919,4%
3016,7%
3113,9%
3211,1%
338,3%
345,6%
352,8%
360,0%

CAO Uitvaartbranche 2022-2024