Ga door naar hoofdcontent
InformatieBuitengewoon verlof

Buitengewoon verlof

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over buitengewoon verlof is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Gebeurtenissen
In het leven van de werknemer kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, die een recht op een doorbetaald buitengewoon verlof in het leven roepen. De CAO -partijen hebben rekening gehouden met belangrijke gebeurtenissen. In onderstaand schema is weergegeven welke gebeurtenissen of plechtigheden tijdens werktijd mogen worden bijgewoond en waar buitengewoon verlof voor mag worden opgenomen.

Gebeurtenis of plechtigheidAantal verlofdagen
Eigen ondertrouw.½ dag
Eigen huwelijk.2 dagen
Eigen 25- en 40- jarig huwelijksfeest of dienstjaren.1 dag
25- en 40- en 50-jarig huwelijksfeest van (stief- en pleeg-)ouders of schoonouders1 dag
Huwelijk van: (stief- en pleeg-)ouders, schoonouders, (stief- en pleeg-)kinderen, grootouders, kleinkinderen, (stief- en pleeg-) broers, (stief- en pleeg-) zusters, zwagers of schoonzusters.1 dag
Bevalling echtgenote2 dagen
Overlijden van: echtgenote/echtgenoot, (stief- en pleeg-)ouders, schoonouders, aangetrouwde kinderen of (stief- en pleeg-)kinderen.Vanaf de sterfdag t/m de dag van de uitvaart
Bijwonen van de uitvaart van: grootouders, kleinkinderen, (stief- en pleeg-)broers, (stief- en pleeg-)zusters, zwagers of schoonzusters.1 dag
Op uitnodiging bijwonen als: kamerlid, afgevaardigde van vergaderingen, activiteiten van werknemersorganisaties. Er geldt een maximum per jaar.5 dagen
Noodzakelijk* bezoek aan de specialist/huisarts e.d. tot een maximum aan 2,5 uur per bezoek. *Een bezoek aan de specialist zal de werknemer indien mogelijk buiten werktijden plaats laten vinden.
Verhuizing. Er geldt een maximum per kalenderjaar.2 dagen
Dienstjubileum van 12,5 jaar.½ dag

Duurzame samenlevingsvormen die zijn aan te tonen met een notariële akte of een partnerregistratie worden in overeenstemming met het schema met een huwelijk gelijkgesteld.

Tot slot geldt voor rouwverlof een rouwprotocol. Het uitgangspunt van het rouwprotocol is dat het verlies van een directe familielid (partner, kind, ouder) zo een ingrijpende gebeurtenis is in het leven van een mens, dat de werknemer er recht op heeft dat een dergelijk verlies in de werksituatie met zorgvuldigheid tegemoet wordt getreden. Het rouwprotocol is te vinden in bijlage VI van de CAO.