Ga door naar hoofdcontent
InformatieDe AOW-leeftijd en ouderenbeleid

De AOW-leeftijd en ouderenbeleid

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over ouderenbeleid is niet van toepassing op oproepkrachten.

AOW- leeftijd
Eén jaar voor een werknemer de gepensioneerde leeftijd bereikt dient de werkgever de werknemer in de gelegenheid te stellen 5 extra dagen betaald verlof op te nemen met het behoud van loon in het kader van deelnames aan cursussen ter voorbereiding op het aankomend pensioen. Sommige werknemers bereiken de AOW-leeftijd en willen graag doorwerken. Doorwerken na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan op basis van 6 contracten voor bepaalde tijd binnen maximaal 48 maanden voor de AOW gerechtigde die doorwerkt na pensionering. De AOW-gerechtigde werknemer die hiervan gebruik wilt maken zal er wel op moeten letten dat bepaalde bepalingen in de CAO voor hen zijn uitgezonderd. In plaats daarvan gelden de bepalingen in de wet. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

  • Loondoorbetaling bij ziekte;
  • Re-integratieverplichtingen van de werkgever;
  • Periode waar het opzegverbod bij ziekte voor geldt.

De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is voor zowel de werkgever als de werknemer één maand. De Wet flexibel werken over het aanpassen van de arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijden is niet van toepassing op AOW- gerechtigde werknemers.
Let op:  Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was het voormalig CAO Crematoria op u van toepassing? Dan behoudt u het recht op vrij dagen voor oudere werknemers conform de voormalige CAO Crematoria.