Ga door naar hoofdcontent
InformatieDe arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst

Aangaan arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst met de werknemer kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan.
Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden kan een proeftijd van 2 maanden worden overgenomen.

Inhoud arbeidsovereenkomst
Als werknemer of werkgever kunt u middels onderstaande opsomming controleren of in ieder geval de volgende gegevens in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen:

 • de naam en woonplaats van de werkgever én werknemer
 • de regio van het te verrichten arbeid
 • de functie en functiegroep van de werknemer
 • de datum van indiensttreding
 • de overeengekomen periode (bij tijdelijk werk)
 • de aanspraak op vakantie
 • de opzegtermijn van de werkgever (3 maanden, niet van toepassing op oproepkrachten)
 • de opzegtermijn van de werknemer (2 maanden, niet van toepassing op oproepkrachten)
 • het salaris en het moment van uitbetaling
 • de gebruikelijke arbeidsduur (per dag, per week of per jaar)
 • dat de werknemer op zijn laatst vanaf 21 jaar gaat deelnemen aan een pensioenregeling
 • dat de CAO Uitvaartbranche van toepassing is

De werknemer moet een ondertekende arbeidsovereenkomst van de werkgever ontvangen.

Einde arbeidsovereenkomst
Het dienstverband tussen de werkgever en werknemer eindigt automatisch als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wilt de AOW-gerechtigde werknemer of werkgever het dienstverband hierna nog voortzetten? Dan moeten er schriftelijk nieuwe afspraken worden gemaakt.

Uitzendkracht vóór indiensttreding
De werknemer die voor de indiensttreding bij de werkgever minstens één periode bij de werkgever heeft gewerkt als uitzendkracht, mag de tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) met het uitzendbureau als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meetellen. De duur van de voorgenoemde ‘arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’ kent een maximum van één jaar. Het optellen van het aantal contracten kan handig zijn voor de werknemer die na wilt gaan wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ingegaan.

Voorbeeld: De werkgever besluit om de  uitzendkracht om, op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werknemer rechtstreeks in dienst te nemen. Stel dat de werknemer bij werkgever vóór de indiensttreding werkzaam was op basis van twee opeenvolgende tijdelijke contracten met totale duur van twee jaar bij de uitzendwerkgever. Hoe worden die contracten door de werkgever gewaardeerd? De uitzendperiode vóór het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt dan meegeteld als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een maximale  duur van één jaar.