Ga door naar hoofdcontent
InformatieExtra vakantiedagen

Extra vakantiedagen

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over vakantie is niet van toepassing op oproepkrachten.

Extra vakantiedagen
Een werknemer kan op grond van zijn of haar leeftijd aanspraak maken op extra vakantiedagen. De extra vakantiedagen kunnen eenvoudig worden berekend. De leeftijd per 1 januari is bepalend en bedraagt bij een leeftijd vanaf:

  • 35 jaar 1 dag;
  • 45 jaar 2 dagen;
  • 50 jaar 3 dagen;
  • 55 jaar 4 dagen;
  • 60 jaar 5 dagen;

De extra vakantiedag(en) op fulltime basis komen bovenop de 25 vakantiedagen. Daarnaast mag de werkgever ook twee collectieve verlofdagen vastleggen, waar iedere werknemer recht op heeft. De collectieve verlofdagen moeten wel op tijd worden vastgesteld. Met instemming van de werkgever en de werknemer kan ter vervanging van vakantiedagen worden gekozen voor een uitbetaling van een geldbedrag. De uitbetaling van een geldbedrag kan niet ten aanzien van de 20 wettelijke vakantiedagen, maar wel ter vervanging van de overige vakantiedagen.