Ga door naar hoofdcontent

Melding

Wanneer u denkt dat uw werkgever zich niet houdt aan de door CAO-partijen afgesproken of wettelijke regels, dan kunt u hiervan melding maken. U ontvangt per mail een bevestiging van ontvangst. Periodiek worden alle ontvangen meldingen gebundeld en in het CAO-overleg besproken. Uw melding wordt niet apart behandeld. Uw gegevens zijn slechts bekend bij de webbeheerder en worden niet uitgedragen.