Ga door naar hoofdcontent
InformatieOver het fonds

Over het fonds

De website www.caofonds-uitvaartbranche.nl wordt beheerd door de Stichting CAO-Fonds Uitvaartbranche.

De Stichting houdt zich al jaren bezig met de naleving van de CAO Uitvaartbranche. Om ervoor te zorgen dat CAO-afspraken feitelijk worden gerealiseerd is deze website in het leven geroepen. De Stichting CAO-Fonds Uitvaartbranche is samengesteld uit de partijen die de CAO hebben afgesloten. Dit zijn de werkgeversorganisaties: BGNU, WVNC en NARDUS en de werknemersverenigingen FNV, CNV en De Unie. Deze partijen hebben onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden in de CAO.

De belangrijkste taak van de Stichting is het leveren van een bijdrage aan de naleving van de regels van de CAO Uitvaartbranche Op deze website kunt u als werknemer (of werkzame persoon), werkgever, werkgevers- of werknemersvereniging informatie vinden over allerlei arbeidsvoorwaarden zonder dat u de gehele CAO Uitvaartbranche hoeft door te spitten.

Geschillencommissie

Bent u van mening dat de CAO Uitvaartbranche door uw werkgever op onjuiste wijze wordt uitgelegd en/of toegepast?  Is er een geschil ontstaan tussen u en uw werkgever door het verschil in inzicht over de uitleg en/of toepassing van de CAO Uitvaartbranche? Dan kunt u hier via de website (anoniem) een melding van maken bij de geschillencommissie. De geschillencommissie kan u een bindend advies geven over de uitleg en/of toepassing van de CAO. Voor meer informatie over de geschillencommissie verwijzen wij u naar het Reglement Geschillencommissie van de CAO.