Ga door naar hoofdcontent
InformatieOverwerk

Overwerk

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over overwerk is niet van toepassing op oproepkrachten.

In de CAO  wordt uitgelegd dat je alleen van overwerk kunt spreken als een werknemer in opdracht van de werkgever buiten het dienstrooster om werkzaamheden verricht. Daarbij is er alleen sprake van overwerk als een werknemer meer dan 10 uur per dag werkt en/of de werknemer in een periode van een half jaar meer dan 1040 uur heeft gewerkt. We kunnen voor plus-uren ook nog het volgende onderscheiden:

  • Bij een gemiddelde arbeidsduur korter dan 40 uur per week:
    • wordt voor overwerk uitgegaan van 1040 uur of meer in een halfjaartijd, tenzij
    • de werknemer minder dan 1040 uur in een half jaar heeft gewerkt maar wel meer dan de afgesproken uren. Deze uren zijn geen overuren, maar reguliere werkuren. Over deze reguliere werkuren krijgt de werknemer na een half jaar naast een uitbetaling van de plus-uren ook een toeslag van 17,6%. Deze toeslag van 17,6% treed in de plaats van de vakantiedagen (9,6%) en vakantietoeslag (8%).
  • Werknemers die overwerken en in de functieniveaumatrix van bijlage I van de CAO zijn ingeschaald in functieniveau:
    • I t/m III – kunnen kiezen om de overwerkvergoeding te laten uitbetalen in geld of in de vorm van het opnemen van vrije tijd. Een overwerkvergoeding is gelijk aan het bruto uurloon van de werknemer.
    • IV t/m V – hebben geen recht op een overwerkvergoeding. In het maandsalaris van deze werknemers is al rekening gehouden met de mogelijkheid tot overwerken.

Op het loonstrookje van de werknemer staan de overwerkuren vermeld.