Ga door naar hoofdcontent
InformatiePrivacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website www.uitvaartwerk.nl en/of via email aan de Stichting verstrekt. De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Eventuele andere gegevens die u zelf (ongevraagd) verstrekt

Waarom deze gegevens nodig zijn

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche verwerkt uw persoonsgegevens 1) om contact met u op te kunnen
nemen en 2) om de kwestie die u heeft voorgelegd te kunnen behandelen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar
bewaard.

Delen met anderen

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche verstrekt uw persoonsgegevens alléén binnen de kring van de bestuursleden van de Stichting en aan eventuele derden, die vanwege hun expertise om advies worden gevraagd.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics) om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de website te optimaliseren. Hierdoor kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Uw privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche heeft Google geen toestemming gegeven om via de Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van de Stichting:

Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche
t.a.v. secretariaat
P/a Postbus 10118
1301 AC Almere
Telefoon: 06 44 05 22 27
E-mail: secretariaat@uitvaartwerk.nl
De Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De beheerder van de website uitvaartwerk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de website door de beheerder neem dan contact op met de Stichting CAO Fonds Uitvaartbranche (zie gegevens hierboven).