Ga door naar hoofdcontent
InformatiePromotie, waarneming/vervanging en demotie

Promotie, waarneming/vervanging en demotie

Promotie
Een werknemer kan een promotie krijgen. Bij een promotie wordt de werknemer beloont in de bij de functie horende  hogere salarisschaal.  Het huidige salaris wordt ingepast in de periodiek waarin dit huidige salaris past en verhoogd met een periodiek/trede.
Let op: Een werknemer van een aanloopschaal overzetten naar een eindschaal is geen promotie. Lees bij ‘Salaris(schalen)’ meer over de betekenis van de termen.

Voorbeeld: werknemer maakt promotie en gaat van schaal 6 met periodiek 5 ( € 2.806 per 1-1-2017) naar schaal 8. Dan volgt eerst plaatsing in de schaal ofwel periodiek 2 (€ 2.846 per 1-1-2017) en dan vervolgens verhoging van een periodiek naar schaal 8, periodiek 3 ( € 2.986 per 1-1-2017).

Waarneming/vervanging
Bij waarneming of vervanging vervult een werknemer tijdelijk een functie die is ingedeeld in een hogere salarisgroep. De werknemer krijgt voor de waarneming/vervanging een tijdelijke toeslag. De tijdelijke toeslag gaat niet eerder in dan na 1 maand en wordt over de gehele periode van waarneming/vervanging toegekend. De toeslag wordt berekend aan de hand van het verschil tussen het huidige salaris van de werknemer en het salaris dat de werknemer zou verdienen na promotie in zijn of haar tijdelijke functie inclusief eventuele periodieken.

Voorbeeld: Waarneming/vervanging kan plaatsvinden als de werknemer in overleg met de werkgever een andere werknemer vervangt, omdat deze voorlopig niet meer kan werken. Denk aan zwangerschap, ziekte of een andere vorm van langdurige afwezigheid. De werknemer die wordt vervangen vervult in vergelijking met de vervanger een hogere functie en is  in een hogere salarisgroep ingeschaald.

Demotie
Een demotie is het tegenovergestelde van een promotie. Een demotie is het gevolg van het accepteren van een lager gewaardeerde functie. De werknemer behoudt het gelijke salaris met een lager functieniveau . Het gevolg is een indeling in een lagere salarisschaal ten opzichte van eerst. In de praktijk kan een werknemer door een demotie een salaris genieten wat boven het maximum van de lager gewaarde salarisschaal van de nieuwe functie ligt. Na overleg met de werknemer en de directie kan een persoonlijk maximum voor de functie worden vastgesteld en het salaris worden bijgesteld.
Toelichting: Een dreigende psychische en/of fysieke overbelasting van de werknemer kan aanleiding zijn voor een demotie. Een demotie leidt in zo een geval tot een vermindering van de werkdruk.