Ga door naar hoofdcontent
InformatieRelatie vakbond(en) en werkgever(s)

Relatie vakbond(en) en werkgever(s)

Uit de CAO Uitvaarbranche volgt dat er van werkgevers wordt verwacht dat zij begrijpen dat een goed functioneren van de vakbonden onder andere afhangt van het contact tussen de vakbondsleden en de mogelijkheid om de OR-leden te ondersteunen. Van de vakbonden wordt verwacht dat ze begrijpen dat hun werkzaamheden ook bestaan uit het ondersteunen van de OR en zijn commissies of commissies van de onderneming wat betreft het intern voorgeschreven overleg.

De CAO bevordert werkgevers om vakbonden waar nodig te ondersteunen en te voorzien van plaatsen of  specifieke platformen ten behoeve van het delen van bepaalde informatie. Voorbeelden hiervan zijn: het uitbrengen van zakelijke mededelingen die betrekking hebben op de uitvaartbranche of de onderneming van de werkgever, de bekendmaking van (nieuwe) contactpersonen of vertegenwoordigers van de vakbond(en), de publicatie van beknopte vergaderverslagen over benoemingen en de kandidaatstelling van potentiële ondernemingsraadsleden.

De ondernemingsleiding dient een exemplaar te krijgen van de te publiceren informatie en mededelingen. De ondersteuning omvat ook het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte aan de vakbonden, zodat ze buiten kantoortijden over bedrijfsaangelegenheden kunnen vergaderen. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van vergaderruimte aan het bestuur van de vakbonden. IerbiHi vDe werkgever zal er ook rekening mee moeten houden dat er gebruik kan worden gemaakt van de interne post van de onderneming. In beginsel behouden de bestuursleden hun loon als ze tijdens werktijd deelnemen aan de vakbondsvergaderingen over bedrijfsaangelegenheden.

Let op:  Bent u een werkgever op wiens bedrijf het voormalig CAO Crematoria van toepassing was? Dan bent ook u gehouden om vakbondswerkzaamheden te faciliteren.