Ga door naar hoofdcontent
InformatieSalarisschalen

Salarisschalen

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over salaris is namelijk niet van toepassing op oproepkrachten.

Algemeen
Het salaris van een werknemer is afhankelijk van zijn of haar: leeftijd, opleiding, het aantal jaren ervaring in de functie, het persoonlijk functioneren en het eerder genoten salaris van de werknemer.

Het maandsalaris van werknemer is ingedeeld in een van de functiegroepen en is minimaal gelijk aan een van de bedragen die in bijlage II van de CAO worden genoemd.  Bijlage II is gebaseerd op basis van een 40-urige werkweek. Parttimers krijgen een salaris naar evenredigheid van de afgesproken arbeidsuren.
Toelichting:  Houd er rekening mee dat In april 2016 de salarissen met 1,5% te zijn verhoogd. Vervolgens zijn de salarissen in januari 2017 opnieuw verhoogd met 1,5%.

Salarisschaal
In bijlage I van de CAO is de functieniveaumatrix te vinden welke wordt gebruikt om de juiste salarisschaal te gebruiken. Er wordt een aanloopschaal en een eindschaal gehanteerd. De aanloopschaal is van toepassing op werknemers zonder voldoende of passende werkervaring. Deze schaal ligt één schaal lager dan de eindschaal die op de werknemer van toepassing is. Een werknemer kan niet langer dan 2 jaar in de aanloopschaal zijn ingedeeld. Bij normaal functioneren vindt de inschaling in de eindschaal na 2 jaar plaats. Raadpleeg voor meer informatie bijlage I  en eventueel bijlage II van de CAO.
Let op:  Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was het voormalig CAO Crematoria op u van toepassing? Dan behoudt u het vooruitzicht om het maximaal haalbare salaris te behalen zoals is opgenomen in de functie-en salarisschaal van de oude CAO Crematoria. Deze salarissen worden met de structurele loonstijging van de CAO Uitvaartbranche verhoogd, inclusief de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering 5 jaar na het bereiken van het maximum van de schaal conform artikel 7A.3.d. van de voormalige CAO Crematoria.