Ga door naar hoofdcontent
InformatieStudiefaciliteiten

Studiefaciliteiten

Studiefaciliteiten kunnen conform de CAO in verschillende vormen worden verstrekt. De tegemoetkoming kan in de vorm van tijd (studieverlof) en geld (tegemoetkoming in de studiekosten). Onder studiekosten worden cursus(les)gelden, kosten voor het studiemateriaal (boeken e.d.), examenkosten en reis- en verblijfkosten ten behoeve van de studie worden verstaan.

Studiefaciliteiten kunnen op diverse manieren worden verleend aan de werknemer afhankelijk van de initiatiefnemer voor het volgen van een studie.

1.Naar aanleiding van een verzoek van de werkgever om een studie te volgen.

Tegemoetkoming in tijd: Waar nodig wordt de studie tijdens werktijd gevolgd. Indien er examens moeten worden afgelegd kent de werkgever de werknemer maximaal 2 dagen studieverlof per studiejaar toe. De werkgever verwacht dat de werknemer normale inzet toont tijdens het volgen van de studie.

Financiële tegemoetkoming: In beginsel vergoedt de werkgever de kosten van de  studie volledig. Bij langlopende cursussen kan hierop een uitzondering worden gemaakt en kan een terugbetalingsregeling van toepassing worden verklaard.

2 Na een initiatief van de werknemer om een studie te volgen die tevens relevant is voor het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden (en op de lange termijn doorgroeimogelijkheden schept). De werkgever behandelt het verzoek zorgvuldig en bespreekt de beslissing op het verzoek en de eventuele voorwaarden.

Tegemoetkoming in tijd: De werkgever kent de werknemer verlof toe voor het afleggen van examens. Daarbij krijgt de werknemer ter voorbereiding op de examens en/of tentamens maximaal 2 dagen studieverlof per studiejaar. Een en ander ter beoordeling van de werkgever.

Financiële tegemoetkoming: De financiële tegemoetkoming bedraagt in beginsel de helft van de kosten, maar is toch afhankelijk van de hoogte van de totale kosten en het behalen van het diploma of certificaat. Dit geldt ook voor eventuele reis- en verblijfskosten.