Ga door naar hoofdcontent
InformatieToeslagen binnendienst medewerker

Toeslagen binnendienst medewerker

Compensatieregeling
De medewerkers categorie ‘Buitendienst’ die zijn ingeschaald  in functieniveau I t/m III kunnen voor het verrichten van hun werkzaamheden een toeslag krijgen met een percentage van:

  • 50 % op maandag t/m vrijdag buiten het arbeidstijdenkader van 08.00 tot 21.00 uur.,
  • 50% op zaterdag buiten het arbeidstijdenkader van 8.30 tot 18.00 uur,
  • 100% op zon- en feestdagen.

Bovenop het uurloon (100%) krijgt de medewerker dus een toeslag van 50% of 100% (van het uurloon) voor elk gewerkt uur. De medewerker krijgt met de compensatieregeling voor elk gewerkt uur dus 150% of 200% van het uurloon.
Toelichting: Bij medewerkers categorie ‘Binnendienst’ hebben we het onder andere over de medewerker begraafplaats, serveerster, telefoniste, receptioniste, administratief medeweker, aangever, medewerker meldingsbureau, drukker,  tekstverwerker, aulamedewerker, gastvrouw-heer, medewerker crematorium, algemeen assistent, medewerker uitvaartcentrum, hoofd huishoudelijke dienst, coördinator uitvaartverzorger, medewerker bedrijfsbureau en boekhoudkundig medewerker.

Toch kan het zo zijn dat medewerkers categorie ‘Binnendienst’ op basis van de werkzaamheden die ze verrichten géén recht hebben op een toeslag, terwijl ze wel in functieniveau I, II of III vallen en werken op een van de bovengenoemde momenten. Het zal dan wel moeten gaan om een van de volgende werkzaamheden:

  • Uitvaart gebonden werkzaamheden (opbaren, verzorgen en rouwbezoek);
  • Call center gebonden meldingen of activiteiten;
  • Planningsbureau en/ of bedrijfsbureau activiteiten;
  • Drukkerij (DTP) activiteiten;
  • Kantoor gebonden werkzaamheden op het hoofdkantoor of kantoor gebonden werkzaamheden die betrekking hebben op het uitvaartcentrum die plaatsvinden op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 08.00 uur.

De keuze om deze functies uit te sluiten van toeslagen heeft te maken met de harmonisatie van de voormalige cao’s Uitvaartverzorging en Crematoria, waarbij de cao Uitvaartverzorging deze toeslagen niet kende.
Let op:  Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was het voormalig CAO Crematoria op u van toepassing? Dan behoudt u 30% toeslag binnen het dagvenster voor gewerkte uren op zaterdag.