Ga door naar hoofdcontent
InformatieToeslagen buitendienst medewerker

Toeslagen buitendienst medewerker

Compensatieregeling
De medewerkers categorie ‘Buitendienst’ die zijn ingeschaald  in functieniveau I t/m III kunnen voor het verrichten van hun werkzaamheden een toeslag krijgen met een percentage van:

  • 50 % op feestdagen.

Toelichting: Bij medewerkers categorie ‘Buitendienst’ hebben we het onder andere over de chauffeur, chauffeur overleden vervoer, nazorgadviseur, uitvaartverzorger en uitvaartleider.

De werkgever zal in eerste instantie de gewerkte tijd omzetten naar doorbetaalde verlofuren of verlofdagen. Voor elk gewerkte uur krijgt de buitendienst medewerker dus 1,5 uur doorbetaald verlof. Het kan voorkomen dat er bedrijfsomstandigheden zijn die ertoe leiden dat de werkgever het zich niet kan veroorloven dat een werknemer wordt tegemoetgekomen met extra doorbetaalde vrije dagen. In dat geval  krijgt de  medewerker voor elk gewerkte uur zijn uurloon (100%) plus een toeslag van 50% (van het uurloon). De medewerker krijgt met de compensatieregeling voor elk gewerkte uur dus 150% van het uurloon.

Deze compensatieregeling voor het werken op feestdagen geldt ook voor gewerkte uren die vallen binnen een regulier dienstrooster en/of beschikbaarheid rooster.  Een medewerker categorie ‘Buitendienst’ die op een of meerdere feestdagen werkt kan op  3 manieren in een regulier rooster worden gecompenseerd middels een:

  1. Uitbetaling – De medewerker wordt voor 150% uitbetaald.
  2. Uitbetaling én verlof – De medewerker wordt voor 100% uitbetaald en 50% van de gewerkte uren wordt omgezet in verlof.
  3. Verlof – 150 % van de gewerkte uren wordt voor de medewerker omgezet in verlof.

Het kan voorkomen dat er bedrijfsomstandigheden zijn die ertoe leiden dat de werkgever het zich niet kan veroorloven dat een werknemer wordt tegemoetgekomen met extra doorbetaalde vrije dagen. In dat geval zal er een uitbetaling plaatsvinden.