Ga door naar hoofdcontent
InformatieVrijstelling van werkzaamheden voor oudere werknemers

Vrijstelling van werkzaamheden voor oudere werknemers

Onderstaande informatie heeft geen betrekking op de oproepkracht. Het artikel in de CAO over ouderenbeleid is niet van toepassing op oproepkrachten.

Vrijstelling van werkzaamheden
Oudere werknemers kunnen op grond van de CAO worden vrijgesteld van het werken in nachtdiensten, mits daar een verzoek voor is ingediend en de werkgever het verzoek toewijst.  De vrijstelling is leeftijdgebonden. Werknemers die met ingang van 1 januari 2017 ouder zijn dan 55 jaar en 9 maanden kunnen worden vrijgesteld van het werken in nachtdienst. De leeftijd van oudere werknemers die een verzoek tot vrijstelling kunnen indienen wordt jaarlijks verhoogd, conform de wettelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Zo lag de minimumleeftijd op 1 januari 2014 op 55 jaar en 2 maanden en op 1 januari 2015 op 55 jaar en 3 maanden. De arbeidsovereenkomsten van vrijgestelde werknemers worden hierop aangepast. De werkgever wijst een verzoek tot vrijstelling toe of af aan de hand van de volgende criteria:

  • Perspectief – gezichtspunten en context.
  • Mate van vervangbaarheid – bijv. in hoeverre kunnen de nachtdiensten van de oudere werknemer worden opgevangen door een of meer vervanger?
  • Zwaarte van de dienst – bijv. hoe zwaar zijn werkzaamheden tijdens nachtdiensten voor de oudere werknemer? 
  • Bedrijfseconomische overwegingen – bijv. wat is de economische positie van de onderneming? Kan de onderneming het zich veroorloven om een oudere werknemer vrijstelling te geven?
  • Relatie met het personeelsbeleid – bijv. hoe is de relatie met het personeelsbeleid?

Ondanks de criteria zal de werkgever zich op basis van de CAO moeten inzetten, om de werknemer in het verzoek tot vrijstelling, zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dezelfde groep oudere werknemers kan op grond van religieuze redenen ook vrijstelling vragen voor het werken op zondagen. De werkgever dient het verzoek te respecteren en toe te wijzen, tenzij er zich ernstige omstandigheden in het bedrijf voordoen die zich hiertegen verzetten. Ook de arbeidsovereenkomsten van oudere werknemers die zijn vrijgesteld van het werken op zondagen worden hierop aangepast.

Let op: Bent u een werknemer die op 30 september 2014 al in dienst was bij uw werkgever en was het voormalig CAO Uitvaartverzorging op u van toepassing? Dan behoudt u het recht voor mogelijke vrijstelling van het werken op zondag, mits u op 30 september 2014 al 55 jaar was.