Ga door naar hoofdcontent
Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst?

Wanneer eindigt een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst eindigt:

  • van rechtswege als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt;
  • met wederzijds goedvinden (veelal met een vaststellingsovereenkomst);
  • door opzegging tijdens proeftijd door werknemer of werkgever;
  • door als ontslag op staande voet met onmiddellijke ingang door werkgever;
  • door opzegging door de werknemer;
  • door opzegging door de werkgever met toestemming van UWV (bij bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid) of ontbinding via de kantonrechter, of via een vaststellingsovereenkomst;
  • bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.